Kinderopvangtoeslagfraude: veroordeling wegens valsheid in geschrift, schenden inlichtingenplicht en (gewoonte)witwassen

Gerechtshof Amsterdam 1 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4403

De verdachte heeft de Belastingdienst voor € 542.000,00 opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor haarzelf en anderen aan te vragen dit terwijl zij wist, dat zij en de andere betrokkenen daar geen recht op hadden. Zij heeft bij de mede door de andere betrokkenen gepleegde fraude een initiërende rol gespeeld, waarna zij van de aan die anderen ten onrechte uitgekeerde toeslagen een substantieel deel opeiste en ontving. Deze anderen zijn, toen de belastingdienst de ten onrechte uitgekeerde toeslagen van hen terugvorderde (voor het volledige bedrag, dus inclusief het door hen destijds aan verdachte doorbetaalde gedeelte) in ernstige financiële problemen gekomen waarvoor verdachte geen (financiële) verantwoordelijkheid heeft genomen. 

Voorts heeft de verdachte - en dit alles gedurende een lange periode en vele malen - valsheid in geschrift gepleegd en een op haar rustende wettelijke inlichtingenplicht geschonden, waarna zij ook nog in de beroepsprocedure Kinderopvangtoeslag bij de rechtbank valse facturen heeft ingediend. 

Daarnaast heeft zij de aan haar uitbetaalde kinderopvangtoeslag naar eigen inzicht besteed, waarmee zij zich tevens schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van de door haar uit misdrijf verkregen geldbedragen. 

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^