Artikel: Gezondheidsfraude en gezondheidsperceptie: eerder vijftig tinten grijs, dan zwart-wit

In deze bijdrage wordt ingegaan op fraude en bedrog met betrekking tot gezondheid. Betoogd wordt dat het daarbij zelden gaat om vormen van georganiseerde criminaliteit maar eerder over ‘de grijstinten’. Te denken valt aan een claimant die zijn klachten ernstiger presenteert dan ze zijn of als de claimant zelf oprecht gelooft in de ernst van zijn situatie, terwijl die ernst er niet is, of niet aantoonbaar is, hetwelk in beide gevallen tot bewijsrechtelijke problemen leidt.

Eerst worden de grijstinten bij onrechtmatige daad besproken en vervolgens die bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en het invullen van het aanvraagformulier. Getoond wordt dat zowel in de delictuele als in de contractuele sfeer onjuiste inlichtingen van de belanghebbende voortkomen uit fraude/bedrog, maar dat opzet ten aanzien van de onjuiste inlichtingen vaak niet bewezen kan worden en dat de belanghebbende een perceptie heeft van zijn gezondheidstoestand die subjectief is gekleurd en onjuist blijkt te zijn. Het is de rechter die nuancering aanbrengt ten aanzien van de gevolgen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^