Invoer van ayahuasca thee niet strafbaar

Rechtbank Noord-Holland 8 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7555, ECLI:NL:RBNHO:2016:7556, ECLI:NL:RBNHO:2016:7557

De rechtbank heeft drie vrouwen van 34, 59 en 37 jaar ontslagen van rechtsvervolging. Zij werden verdacht van het invoeren in Nederland van respectievelijk 29, 33 en 22 kilo ayahuasca thee.

De thee was in Brazilië ritueel bereid en bestemd voor de Santo Daime kerk in Amsterdam. De ayahuasca thee bevat het bestanddeel DMT, een middel dat op de lijst van drugs staat die grond van de Opiumwet niet ingevoerd mogen worden.

De verdediging wilde dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard zou worden wegens schending van het vertrouwensbeginsel. Dat verzoek verwierp de rechtbank. Er is door het openbaar ministerie niets gezegd of gedaan waardoor de verdachten ervan uit mochten gaan dat zij niet vervolgd zouden worden.

Inbreuk op godsdienstvrijheid

Vervolgens stond de vraag centraal of het verbod om de ayahuasca thee in te voeren een ongerechtvaardigde inbreuk op de godsdienstvrijheid van de vrouwen betekende.

Godsdienstvrijheid mag alleen beperkt worden als dat in de wet staat en noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van onder meer de gezondheid. 

Dat de oorspronkelijk in Brazilië gestichte Santo Daime kerk een officieel kerkgenootschap is stond niet ter discussie. De consumptie van ayahuasca thee is essentieel in de eredienst van de Santo Daime kerk. Zonder de thee kan de godsdienst niet beleden worden. De ayahuasca thee wordt alleen in Brazilië op rituele wijze bereid en vervolgens in Nederland ingevoerd.

De rechtbank heeft onder meer gekeken naar een rapport van deskundige De Wolff uit 2000 dat nog steeds actueel. Daaruit komt naar voren dat gebruik van ayahuasca thee wel risico’s voor de gezondheid kan hebben, maar dat de kerk daarover correcte en adequate voorlichting geeft. Daarnaast is de thee beperkt beschikbaar en wordt deze onder strikt gereguleerde omstandigheden gebruikt. De conclusie luidt dat het niet aannemelijk is dat het gebruik van ayahuasca thee mede gelet op de beperkte omvang van de Santo Daime kerk een gevaar voor de volksgezondheid is.

Aanvaardbaar risico

Verder vond de rechtbank ook de specifieke omstandigheden voor het vervoer, de opslag, het bezit en het gebruik van de thee binnen de Santo Daime kerk van belang. Zo wordt de thee alleen gezamenlijk tijdens de erediensten gebruikt; aan de hand van het aantal erediensten en het aantal leden wordt vastgesteld hoeveel liter thee er jaarlijks nodig is. Het vervoer vanuit Brazilië wordt gedocumenteerd en de thee wordt door de kerkleiders bewaard.

De rechtbank vindt dat alles bij elkaar genomen dat er slechts sprake is van een zeer gering en dus aanvaardbaar risico voor de gezondheid. De rechtbank hecht meer waarde aan de bescherming van de godsdienstvrijheid en vindt een inperking daarvan niet noodzakelijk.

Geen strafbaar feit

De invoer van de ayahuasca thee heeft dus wel plaatsgevonden maar is in deze zaak geen strafbaar feit. De drie vrouwen worden dan ook van alle rechtsvervolging ontslagen.

Lees hier de volledige uitspraken:

 

Print Friendly and PDF ^