Eis: bestuursverbod en 30 maanden cel voor boeken privé-kosten op de zaak

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 30 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Oosterbeek. Daarnaast eist het OM dat de verdachte de komende vijf jaar het recht wordt ontzegd om op te treden als bestuurder van een rechtspersoon. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachte verbouwingen aan zijn villa boekte op de zaak. Het nadeel voor de schatkist is berekend op ruim 1.600.000 Euro.

Het OM verwijt de 57-jarige man dat hij zich als directeur en groot aandeelhouder van verschillende vennootschappen, jarenlang heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en belastingfraude. De verdachte zou telkens valse facturen in de bedrijfsadministratie van de vennootschappen hebben opgenomen om zo privékosten van bijvoorbeeld de aanleg van het zwembad in zijn villa, op de zaak te kunnen boeken. De privékosten werden dan door de onderaannemer op de factuur een zakelijk tintje meegegeven, zodat die op de zaak gefactureerd kon worden. Hiermee drukte hij de winst en daarnaast hoefde hij minder omzetbelasting te betalen. De FIOD betrok in totaal 81 misleidende facturen in het onderzoek. Daarnaast werd een vuurwapen en munitie in de woning van de verdachte aangetroffen, terwijl hij hiervoor geen vergunning had.

Belastingfraude 

De officier van justitie benadrukte op zitting dat het boeken van privékosten op de zaak een ernstige vorm van fraude is: “de verdachte heeft zichzelf verrijkt over de rug van de loyale belastingbetalers” zei de officier op zitting. Hij heeft ook anderen meegesleurd in de fraude: “Hij heeft aannemers ertoe aangezet misleidende facturen op te maken, zodat deze in de bedrijfsadministratie van zijn vennootschappen opgenomen konden worden.” Hij liet ook bevriende relaties privé kosten op de zaak boeken: “Door de handelwijze van de verdachte is het vertrouwen dat moet kunnen worden gesteld in bepaalde geschriften, waaronder facturen, én het op vertrouwen gebaseerde belastingsysteem ernstig ondermijnd. Dit laatste dient te worden voorkomen, omdat in een dergelijke situatie loyale belastingplichtigen de dupe worden van het aangiftegedrag van belastingplichtigen wier fiscaal normbesef minder ontwikkeld is.”  Gelet op de aard, de ernst en de omvang van de strafbare feiten vindt het OM een gevangenisstraf van 30 maanden passend. De officier eiste ook een bestuursverbodom ervoor te zorgen dat de verdachte niet weer de fout in kan gaan. De  belastingdienst is met de verdachte overeengekomen dat hij het nadeelbedrag aan de fiscus zal betalen.

Straffen voor onderaannemers

Het Openbaar Ministerie heeft eerder de strafzaken tegen bijna 20 leveranciers afgedaan. Een deel betaalde transacties tot 40.000 Euro. Een deel is gedagvaard voor de politierechter, die werkstraffen, boetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen oplegde. In totaal is er voor bijna 200.000 Euro aan geldboeten opgelegd aan deze facilitators. Hoewel zij zelf geen belastingvoordeel hebben genoten, haalden zij wel een concurrentievoordeel: Door mee te werken aan de fraude door facturen te vervalsen, behielden zij een klant door hem in staat te stellen privékosten te boeken op de zaak. Zij hebben de fraude zo mede mogelijk helpen maken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^