Handboek milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit is veelomvattend en ondermijnend. Het gaat bijvoorbeeld om afvaldumpingen, lozing en mengen van chemische stoffen, illegale bedrijfsactiviteiten, bodem- en grondwaterverontreiniging, stroperij, handel in beschermde diersoorten, handel in illegaal vuurwerk en criminaliteit die de kwaliteit van ons voedsel en drinkwater belast. Niet voor niets is milieucriminaliteit al sinds jaar en dag één van de vijf opsporingsprioriteiten. Toch is milieucriminaliteit binnen de politie een relatief onbekende taak. Ieder basisteam heeft één of meer milieuagenten, maar iedere collega heeft een belangrijke signaalfunctie. Dat geldt ook voor collega’s van de bijzondere opsporingsdiensten en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarvoor moet je wel weten waar je op moet letten. En als je het gezien hebt, is het belangrijk om te weten hoe je kunt optreden, ofwel zelf, ofwel door specialisten in te schakelen. Het ontbrak in dit kader aan een handzaam overzicht voor de politiepraktijk en het politieonderwijs. Het nieuwe handboek milieucriminaliteit voorziet daar nu in. 

Door en voor praktijk en onderwijs

Het handboek is samengesteld door voormalig lector Milieucriminaliteit Toine Spapens, in samenwerking met docenten van de Politieacademie en politiemensen die dagelijks met de aanpak van milieucriminaliteit bezig zijn. Op 7 september werd het ‘Handboek Milieucriminaliteit’ aangeboden aan Stoffel Heijsman, portefeuillehouder milieu en hoofd vakspecialistisch onderwijs Herman Reuvers. Stoffel Heijsman was blij met het boek. “Milieucriminaliteit staat nog steeds, in het kader van ondermijning, op de veiligheidsagenda. Het accent is daarbij verschoven van handhaving naar opsporing. Daarom is het belangrijk dat collega’s in het onderwijs en de praktijk met dit boek handvatten krijgen.”

Signaleren, handhaven en opsporen

Het handboek geeft veel inzicht, vooral ook omdat Spapens veel werkt met praktijkvoorbeelden en foto’s diemensen in het veld hebben aangeleverd. Het handboek milieucriminaliteit laat zien wat milieucriminaliteit is, wie de daders zijn, welke schade ermee wordt aangericht en hoe de handhaving en opsporing van deze vorm van misdaad in Nederland is georganiseerd. In afzonderlijke korte hoofdstukken passeren afvalcriminaliteit, illegale afvaltransporten, bodemvervuiling, asbest, stroperij, de handel in uitheemse dieren en planten, mest en bescherming van agrarische productie, veiligheid bij inrichtingen en vuurwerk de revue. De aard van het probleem, de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving, herkenning en opvolging staan daarbij steeds centraal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat politieagenten zelf kunnen doen in de aanpak en wat anderen binnen en buiten de politieorganisatie daarin kunnen betekenen. Het boek is geschikt voor gebruik in de praktijk en wordt gebruikt in zowel het basis als het vakspecialistisch politieonderwijs.

Het Handboek Milieu is uitgegeven door Reed Business Information. Online is het beschikbaar in de catalogus van de mediatheek van de Politieacademie, via Reed is het hier te bestellen.

 

Meer weten? Kom dan naar het Congres Milieustrafrecht op 1 december 2016. 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven. 

 

Print Friendly and PDF ^