Gevangenisstraf wegens belastingfraude met de handel in caravans

Rechtbank Overijssel 27 mei 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2835

Verdachte heeft valse verkoopfacturen en inkoopverklaringen opgemaakt en meerdere aangiftes voor de omzetbelasting opzettelijk onjuist gedaan.

Verdachte heeft inkoop- en verkooptransacties van nieuwe caravans meerdere jaren op geen enkele wijze bij de Belastingdienst kenbaar gemaakt. Hij heeft verklaard geen enkele vorm van administratie te hebben bijgehouden met betrekking tot de in- en verkooptransacties.

Door de samenwerking tussen verdachte en de caravanhandelaren is per saldo over het bedrag waarvoor de caravanhandelaren de caravans bij verdachte inkochten geen omzetbelasting aangegeven en afgedragen. Verdachte heeft daarvoor valse facturen en inkoopverklaringen opgemaakt.

Het niet afgedragen bedrag aan omzetbelasting is grotendeels ten goede gekomen aan verdachte, die het als inkomsten heeft beschouwd en daar naar eigen zeggen goed van heeft geleefd. Het andere deel is ten goede gekomen aan de caravanhandelaren. Zij hebben het voordeel gebruikt door de caravans tegen sterk concurrerende prijzen aan te bieden en/of de eigen marge per caravan te verhogen. Deze caravanhandelaren zijn allemaal geconfronteerd met forse naheffingsaanslagen door de Belastingdienst, terwijl verdachte deze niet heeft gekregen omdat de wettelijke termijn daarvoor verstreken was.

Dit alles heeft er toe geleid dat de Belastingdienst in totaal een nadeel heeft geleden van ruim € 700.000,= aan omzetbelasting.

Bewezenverklaring

feit 1 ten eerste: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 1 ten tweede: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 2: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^