Cross border investigation and prosecution of bribery and corruption offences

This paper considers the investigation and prosecution of cross border corruption and bribery from a Scottish and EU perspective. It will consider more widely and fully the investigative powers available in such cases including the use of international mutual legal assistance instruments, as well as extradition. Moreover, it will consider the absence of common minimum standards and rules for the admissibility and recovery of evidence, including the oral evidence of witnesses outwith the jurisdiction which exercises criminal jurisdiction and further consider mechanisms to determine jurisdiction to ameliorate the current absence of common rules. The paper will also highlight European experience with the concept of mutual recognition as a cornerstone of judicial cooperation and the wider international instruments in the field of mutual legal assistance in cross border cases.

Lees verder:

Meer weten over de aanpak van Corruptie in binnen- en buitenland? Kom dan op 20 november naar de Cursus 'Corruptie: Stand van zaken van de Nederlandse aanpak van corruptie in binnen- en buitenland'.

Programma

Deel I Nederlandse Corruptiebepalingen

 • Geschiedenis en totstandkoming van de Nederlandse corruptiebepalingen;
 • Bespreking van corruptiebepalingen (o.a. de artikelen 177, 177a en 178 (actieve omkoping) en de artikelen 362, 363 en 364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht);
 • Aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvordering;
 • Reikwijdte strafbepalingen;
 • Rechtsmacht Nederland in het geval van buitenlandse corruptie;
 • Criteria voor aansprakelijkheid rechtspersonen en feitelijk leidinggevers;
 • Ketenverantwoordelijkheid: mogelijkheden tot het aansprakelijk stellen van de moederonderneming wanneer dochterondernemingen of andere geaffilieerde bedrijven zich schuldig maken aan omkoping;
 • Voorkomen van aansprakelijkheid; intern anti-corruptiebeleid.

Deel II Opsporing & Vervolging: nationaal en internationaal

 • Hoe komt corruptie aan het licht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, belastingdienst, accountants, klokkenluiders;
 • Nederlands beleid inzake corruptie;
 • Handhaving door het Openbaar Ministerie & De rol van de landelijk corruptieofficier van justitie;
 • Besluitvormingsprocedure voor het selectieproces & invulling van het opportuniteitsbeginsel;
 • Opsporing door de Rijksrecherche;
 • Samenwerking met andere landen & Internationale rechtshulp;
 • Europese & Internationale ontwikkelingen: EU-kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector, FCPA en UK Bribery Act.

Deel III Interactief 

 • Behandeling van een casus;
 • Beantwoording van vragen;
 • Discussie n.a.v. stellingen.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^