Gevangenisstraf van 3 jaren voor verduistering uit hoofde van beroep van 23,6 miljoen euro

Rechtbank Rotterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2574

De verdachte heeft uit hoofde van zijn beroep gedurende een periode van bijna tien jaar stelselmatig en op geraffineerde wijze aanzienlijke geldbedragen verduisterd van Naam bedrijf 1., Naam bedrijf 2. en Naam bedrijf 3. Het wegnemen van de hiervoor genoemde geldbedragen heeft de verdachte onder meer verborgen door jaarrekeningen van voornoemde bedrijven valselijk op te maken.
 

Bewezenverklaring

  • Feit 1 primair: verduistering door hem die het goed uit hoofde van zijn beroep onder zich heeft, meermalen gepleegd
  • Feit 2 primair: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd
  • Feit 3: gewoontewitwassen
     

Strafoplegging

  • Gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^