'Geschikt en gewogen; streeft roep om rechterlijke toetsing van transacties doel voorbij?'

‘SBM Offshore N.V. betaalt US$ 240.000.000 wegens omkoping’ zo luidde de kop van het persbericht van 12 november 2014 over deze transactie van het OM. Het OM heeft de afgelopen jaren tal van grote strafzaken getransigeerd. De schikkingsbedragen worden steeds hoger. De voormalig president van de Hoge Raad, Geert Corstens, heeft zich afgelopen najaar kritisch uitgelaten over het gebruik van de schikkingsbevoegdheid door het OM. Bij verdenkingen van zware misdrijven zou het bewijsmateriaal altijd door een rechter moeten worden getoetst. Daarnaast zouden volgens Corstens schikkingen van enkele tienduizenden euro’s of meer altijd eerst ter goedkeuring aan de rechter moeten worden voorgelegd; ‘Als burger wil ik weten waarom er dergelijke hoge boetes worden opgelegd’. Corstens is niet de enige die zich kritisch heeft uitgelaten hierover en in het bijzonder over het ontbreken van een rechterlijke toetsing. Ook de ontnemingsschikking met Cees H. heeft de nodige negatieve publiciteit omtrent schikkingen opgeleverd. De minister van Veiligheid en Justitie (de Minister) ziet ‘vooralsnog’ geen aanleiding de huidige regeling op dit punt aan te passen. In de op 3 februari jl. ter consultatie door de Minister gepubliceerde Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering (Contourennota) wordt dan ook geen inhoudelijke wijziging voorgesteld van de huidige transactieregeling. Maar is dat terecht?

Lees verder:

Het volledige artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.

 

Print Friendly and PDF ^