Geldboete voor verboden wapenbezit, wietverkoop en schenden raadsgeheim

De rechtbank Den Haag heeft het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn een geldboete opgelegd van duizend euro voor verboden wapenbezit, het verkopen van wiet aan jongeren en het schenden van een raadsgeheim. Ook krijgt hij hiervoor een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. Het raadslid is volgens de rechtbank niet medeplichtig aan diefstal van een geheim stuk.

Bewezen

De rechtbank verklaart bewezen dat Van Doorn een geladen alarmpistool onder zijn bed had liggen. Hij heeft geen rekening gehouden met de veiligheidsrisico’s die dit met zich kan brengen.

Van Doorn heeft tussen juli en oktober 2012 een aantal keren wiet verkocht aan een groepje jongeren. Hij beweerde dat hij hiermee het vertrouwen van hen wilde winnen om op die manier hun voormalige dealer te ontmaskeren. Dit rechtvaardigt volgens de rechtbank niet zijn handelen, omdat hij als gemeenteraadslid een voorbeeldfunctie heeft.

Deze voorbeeldfunctie heeft hij ook geschonden, door als raadslid in januari 2013 een vertrouwelijk stuk openbaar te maken. Hiermee heeft Van Doorn naar het oordeel van de rechtbank het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar leden stelt ernstig beschaamd. Hij heeft aan een journalist van het Algemeen Dagblad zijn toegangspasje gegeven, waardoor hij het vertrouwelijke stuk uit de fractiekamer kon halen.

Vrijspraak diefstal

De journalist die verdacht werd van diefstal van het vertrouwelijke stuk wordt door de rechtbank vrijgesproken. Hij wist niet beter dan dat hij het stuk dat Van Doorn voor hem achterliet, mocht meenemen. Omdat de journalist wordt vrijgesproken, kan van medeplegen door Van Doorn aan diefstal geen sprake zijn. Hij wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij diefstal van het geheime stuk.

Voorbeeldfunctie

De rechtbank stelt dat Van Doorn van mening lijkt te zijn dat zijn doelen de middelen heiligen en dat hij zelf kan bepalen welke regels gevolgd moeten worden. De boodschap die hij daarmee uitdraagt, ook gelet op zijn voorbeeldfunctie als gemeenteraadslid, is volgens de rechtbank de verkeerde.

Van Doorn is eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Dit was een oud feit waarmee de rechtbank geen rekening heeft gehouden bij het bepalen van de straf.

Print Friendly and PDF ^