De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens | Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing

Over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die op 1 september 2009 in werking is getreden, worden in het parlement regelmatig kritische vragen gesteld. Het WODC heeft onderzocht welke bijdrage de wet levert aan opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit, beantwoord de vraag welke risico’s de wet oplevert voor ongerechtvaardigde inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en welke maatregelen zijn genomen om deze te beschermen. Tot slot komt aan bod op welke wijze de wet bijdraagt aan de efficiënte inzet van schaarse capaciteit bij de opsporingsdiensten.

Print Friendly and PDF ^