Geldboete van 200.000 euro voor Thermphos als gevolg van bedrijfsongeval

Aan fosforfabriek Thermphos is vandaag door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een geldboete van 200.000 euro opgelegd voor een ongeval in mei 2009 waarbij twee medewerkers zijn omgekomen. Daarnaast moet het bedrijf aan ieder van de echtgenoten van de slachtoffers 10.000 euro aan schadevergoeding betalen. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat beide slachtoffers zijn overleden aan de gevolgen van het verblijf in de zuurstofarme en giftige atmosfeer in een oven van het bedrijf. Het ongeval is te wijten aan het bedrijf. Deze had op de hoogte moeten zijn van de gevaren die zich in de oven zouden kunnen voordoen en had hiervoor afdoende maatregelen moeten nemen.

Onderhoud oven

De productie van de drie ovens van het bedrijf was voorafgaand aan het ongeval tot stilstand gekomen vanwege de economische crisis. Het management heeft vervolgens besloten om twee ovens volledig te stoppen zodat onderhoud kon worden uitgevoerd. Het bedrijf heeft voorafgaand aan de ovenstop van de oven niet of niet voldoende de risico's van die ovenstop in beeld heeft gebracht.

Ongeval

De slachtoffers zijn onder deze omstandigheden, zonder noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en zonder informatie over de daadwerkelijke gevaren waaraan zij blootgesteld konden worden, de oven ingegaan. Door de giftige zuurstofarme omgeving zijn beiden onwel geworden en in de oven gevallen. Beide slachtoffers zijn gereanimeerd en naar ziekenhuizen vervoerd, waar zij alsnog diezelfde ochtend overleden.

Veiligheidscultuur schoot ernstig tekort

De rechtbank heeft vastgesteld dat de veiligheidscultuur binnen het bedrijf ernstig tekort schoot. Er werd onvoldoende afgedwongen een juiste infrastructuur te bieden en tijdig de benodigde onderzoeken te doen. Dit is een ernstige vaststelling. De rechtbank stelt tevens vast dat op verdachte als werkgever de verplichting rustte haar personeel waar mogelijk te beschermen tegen nadelige effecten van het werken in een omgeving met onder meer gevaarlijke chemische stoffen.

De strafoplegging is conform de eis van de officier van justitie.

Lees de volledige uitspraak:

Print Friendly and PDF ^