ACM in hoger beroep tegen verbod gebruik van gegevens van telefoontaps

Onlangs oordeelde de rechtbank Rotterdam in een tweetal zaken dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boetebeschikking niet mocht baseren op gegevens die zijn verkregen via telefoontaps die door het Openbaar Ministerie aan ACM zijn verstrekt, omdat de Officier van Justitie ze zonder kenbare (belangen)afweging aan de ACM ter beschikking had gesteld. Aangezien in beide zaken het bewijs op deze tapgegevens was gebaseerd, zijn beide sanctiebesluiten vernietigd.

ACM betwist deze zogenoemde vormfout bij de verstrekking van gegevens heeft vandaag dan ook aangekondigd dat zij hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) instelt tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn: "Het is een principiële zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben, ook voor andere toezichthouders. Het gevolg van de uitleg van de rechtbank is dat partijen die forse overtredingen hebben begaan er zonder boete vanaf komen.”

Eerder oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de verstrekking van de tapgegevens wel op correcte wijze had plaatsgevonden.

 

 

Print Friendly and PDF ^