'Geld en internationale misdrijven'

Speelt geld een rol bij de afdoening van internationale misdrijven? Van der Spoel constateert dat in Nederland strafzaken - ook grote - steeds vaker buiten de rechter worden afgedaan. Hij onderzoekt of geld een rol speelt bij de afdoening van internationale misdrijven en of de rechter daarbij buitenspel kan worden gezet. Hij besteedt aandacht aan de internationale tribunalen, aan de afdoening in Nederland van internationale misdrijven en aan de positie van het slachtoffer.

Print Friendly and PDF ^