Geen schademaatregel nu benadeelde partij (tankstation) geacht wordt in staat te zijn de schade zelf te incasseren

Gerechtshof Amsterdam 26 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1446

De verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan diefstal van benzine.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 55,15. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het primair bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Anders dan de rechter in eerste aanleg zal de wettelijke rente worden bepaald vanaf de dag dat het bewezenverklaarde feit werd gepleegd te weten op 23 juli 2015.

Voorts zal het hof niet de schadevergoedingsmaatregel opleggen nu de benadeelde partij geacht wordt in staat te zijn deze zelf te incasseren.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^