Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken NMa

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in het vonnis van 5 oktober 2012 (LJN BX9781) beslist dat de NMa gedurende een onderzoek geen onbeperkte medewerking kan verlangen van partijen die niet worden verdacht van een overtreding van de Mededingingswet.  

Print Friendly and PDF ^