Inhoudelijke behandeling strafzaak Chemie-Pack

De getuigenverhoren in de strafzaak Chemie-Pack zijn afgerond. Op maandag 5 november start bij de rechtbank Breda de inhoudelijke behandeling in deze zaak, waarna de uitspraak vooralsnog is gepland op 21 december 2012. De planning ziet er (vooralsnog) als volgt uit:

Maandag 5 november: inhoudelijke behandeling
Dinsdag 6 november: uitloopdag inhoudelijke behandeling
Vrijdag 9 november: requisitoir in alle zaken
Dinsdag 13 november: pleidooien in alle zaken
Woensdag 14 november: repliek en dupliek in alle zaken
Vrijdag 16 november: uitloopdag
Vrijdag 21 december: uitspraken

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^