'Fraudebestrijding in de fiscaliteit, slaat de wetgever door?'

Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe fiscale strafbepaling in werking getreden. Art. 69a AWR stelt het opzettelijk niet (geheel) of niet tijdig betalen van een aangiftebelasting (zoals omzetbelasting en loonbelasting) strafbaar. In tijden waar het kabinetfraudebestrijding hoog in het vaandel heeft staan, is deze nieuwe strafbepaling inhet leven geroepen ter versterking van de fraudebestrijding in de fiscaliteit. Het zou dan met name gaan om het bestrijden van BTW-carrouselfraudes. In deze bijdrage zal aan de orde komen dat kan worden betwijfeld of het artikel een adequaat middel is om deze fraude te bestrijden en dat de werkingssfeer van de bepaling ruimer is dan wellicht door de wetgever is beoogd en overigens ook ruimer dan wellicht wenselijk is.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^