'Fiod en OM vertragen zelf fraudezaken'

Het Openbaar Ministerie en de Fiod betogen dat de procedureregels die gelden voor het verschoningsrecht op de schop moeten. Advocaten Frans Sijbers en Robbert de Bree (Wladimiroff) reageren hierop in het FD van 12 juni. 'Het OM probeert nu zelf gecreëerde problemen in de uitvoering van onderzoeken op te lossen door te sleutelen aan een fundamenteel rechtsbeginsel. Dat is een volstrekt onacceptabele en onjuiste vorm van symptoombestrijding. De regels zijn helder en hanteerbaar. Het OM en de Fiod moeten investeren in kennis en kunde om regels goed toe te passen, in plaats van ze te willen negeren.'

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^