'Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures'

In deze bijdrage wordt de verhouding tussen het eerlijkprocesrecht zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM en tuchtrechtelijke procedures geduid en geproblematiseerd. Besproken wordt hoe het eerlijkprocesrecht en tuchtrechtelijke procedures beide variabele en complexe noties betreffen, waardoor de positionering van de laatste in het eerlijkprocesrecht, als niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 6 EVRM genoemde procedures, niet eenvoudig is. Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^