Een brug te ver: Boete Delfts raadslid SP voor schenden ambtsgeheim, vrijspraak raadslid Leefbaar Delft

De rechtbank Den Haag legt Delfts SP-raadslid Maurits Bongers een boete op van 500 euro voor het delen van geheime informatie met de pers over de aanbesteding en het ontwerp van de Sebastiaanbrug in Delft uit een commissievergadering van oktober 2013. Leefbaar Delft-raadslid Jan Peter de Wit krijgt in een andere zaak geen boete voor het delen van informatie over afvalbedrijf Avalex uit een commissievergadering van juni 2012, omdat de rechtbank niet kan vaststellen of hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden.

Het SP-raadslid uit Delft bracht opzettelijk en bewust de informatie naar buiten, ondanks dat hij wist van de opgelegde geheimhoudingsplicht tijdens de besloten vergadering van de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van 31 oktober 2013. De notulen zijn hier ook duidelijk over. De rechtbank oordeelt daarom dat hij strafbaar is.

In het geval van het Leefbaar Delft-raadslid is er geen duidelijkheid over de geheimhoudingsplicht. Van de betreffende vergadering van de commissie bestuur leefomgeving en duurzaamheid van 12 juni 2012 bevinden zich geen notulen in het dossier. Nog daargelaten of op de juiste wijze tot het opleggen van de geheimhouding is besloten, stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet kan worden opgemaakt op welke wettelijke grond de beslissing tot het opleggen van de geheimhouding is genomen. De rechtbank spreekt De Wit daarom vrij.

Print Friendly and PDF ^