Dwangmiddelen (SDU Juridische Opleidingen)

Donderdag 13 December 2012 Zoals u ziet beschrijft het programma de volledige gang van zaken rond de toepassing van dwangmiddelen in chronologische volgorde. Er is daarnaast ook ruimte om vragen te stellen en eventuele problemen waar u in de praktijk tegenaan loopt aan de orde te stellen.

Tijdens deze verdiepingscursus komt het verdenkingbegrip aan de orde, zoals dat op verschillende manieren terugkomt in uw praktijk en in de rechtspraak. Daarnaast staan de verschillende bevoegdheden van de Officier van Justitie, Hulpofficier van Justitie en de nieuwe rol van de RC centraal.

De verdiepingscursus sluit de dag af met de beroepsmogelijkheden op 1 t/m 6 en de verweren op 1 tot en met 6 ter terechtzitting. U kunt ervan uit gaan dat deze cursus een toevoeging zal zijn op uw praktijk.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^