DigiNotar: verkopers zijn schadevergoeding aan Vasco verschuldigd wegens schending garanties (beveiligingslekken)

Rechtbank Amsterdam 30 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4888 (Civiel)

In deze zaak is de vraag aan de orde of de verkoper van de aandelen in DigiNotar alle redelijke stappen heeft gezet en alle redelijke procedures heeft geïmplementeerd om de systemen van DigiNotar te beveiligen ten einde een hack als zich in de zomer van 2011 heeft voorgedaan te voorkomen (zoals gegarandeerd in de koopovereenkomst aandelen). De rechtbank oordeelt dat sprake is van garantieschendingen en dat de verkoper de schade die de koper hierdoor lijdt, moet vergoeden. De schade bestaat ten minste uit de koopprijs van de aandelen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^