Delikt en Delinkwent Fiscaal strafrecht

In deze aflevering van de rubriek Fiscaal strafrecht uit Delikt en Delinkwent besteden de auteurs aandacht aan diverse arresten. Zo heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de mogelijkheid om na fiscaal te zijn ingekeerd alsnog te worden vervolgd ter zake van witwassen. Ook stellen de auteurs een arrest aan de orde waarin de fiscaal-delict exceptie bij rechtshulp in strafzaken centraal staat.

Voorts heeft het college zich uitgesproken over de reikwijdte van het strekkingsvereiste wanneer de aangifte ziet op het claimen van teruggaven. Daarnaast heeft de Hoge Raad opnieuw bevestigd dat het onverplicht opnemen van een te laag belastbaar bedrag in de tenlastelegging risicovol kan zijn. Tevens gaan de auteurs in op een arrest van de Hoge Raad waarin de invulling van het begrijp wilsonafhankelijk materiaal in het licht van het nemo tenetur-beginsel ter discussie stond. Tot slot staan de auteurs nog stil bij een vonnis van de Rechtbank Overijssel waarin het niet doen van suppletie aangiften voor zover bekend voor het eerst is vervolgd op basis van art. 68 lid 1 sub a AWR: het niet verstrekken van inlichtingen.

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Delikt en Delinkwent. 

 

 

Print Friendly and PDF ^