Definitief einde strafzaak klokkenluider bouwfraude: OM niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van A. Bos, bekend als de klokkenluider in de zogenaamde bouwfraude-affaire. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist.

Verloop strafproces

De rechtbank Rotterdam veroordeelde Bos in 2005 voor het feitelijk leidinggeven aan omkoping van een ambtenaar, maar legde geen straf op gelet op zijn rol als klokkenluider in de bouwfraude-affaire. Bos meende dat het OM hem niet had mogen vervolgen en stelde hoger beroep in. In hoger beroep gaf het hof ’s-Gravenhage Bos gelijk en verklaarde het OM niet ontvankelijk. In 2010 heeft de Hoge Raad het arrest van het hof ‘s-Gravenhage vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Amsterdam. Dit hof heeft nu opnieuw beslist op het hoger beroep van Bos tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam. Geen belang bij doorzetten strafproces

Gedurende de behandeling van de strafzaak bij het Amsterdamse hof is overleg geweest tussen het OM en de verdediging. Het OM heeft aangegeven dat het op dit moment de opportuniteit van de vervolging van Bos anders beoordeelt dan ten tijde van de aanvang van de strafzaak in 2002. Daarbij wegen voor het OM onder meer mee de rol van Bos als klokkenluider in de bouwfraude-affaire, het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is geweest en de duur van de procedure. Dit leidt tot de conclusie dat OM en verdediging beiden van oordeel zijn dat er geen belang meer is bij het doorzetten van de strafrechtelijke procedure.

Einde strafzaak

Het hof heeft geconstateerd dat er geen andere rechtens te beschermen belangen zijn die de voortzetting van de strafrechtelijke procedure noodzakelijk maken. Het hof heeft daarop beslist dat het vonnis van de rechtbank waarbij Bos was veroordeeld wordt vernietigd en dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van Bos. De vervolging van Bos in de bouwfraude zaak is daarmee ten einde gekomen.

Print Friendly and PDF ^