Kortere termijnen voor toelichting door advocaat belastingzaken

De termijnen die de belastingkamer van de Hoge Raad stelt voor het houden van een pleidooi en voor een schriftelijke toelichting door een advocaat, worden per 1 januari 2014 verkort ten opzichte van de huidige termijnen.

Besloten is die termijnen beter te laten aansluiten bij de termijnen die worden gesteld voor het indienen van een conclusie van repliek. Die proceshandeling wordt gezien als alternatief voor de mondelinge of schriftelijke toelichting door een advocaat. Deze verkorting van  termijnen  past in het streven van de Hoge Raad om cassatieprocedures te bespoedigen.

Met ingang van 1 januari 2014 zal de belastingkamer van de Hoge Raad voor het geven van een schriftelijke toelichting door een advocaat een termijn stellen van vier weken. Voor het geven van een mondelinge toelichting door een advocaat (pleidooi) zal een datum worden bepaald op een vergelijkbare termijn. Verzoeken om uitstel voor een schriftelijke of mondelinge toelichting door een advocaat zullen in het algemeen niet worden gehonoreerd.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^