'De Wet Bibob en de onschuldpresumptie'

Naar staande jurisprudentie van de Afdeling is een weigering of intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob niet aan te merken als een ‘criminal charge’. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de onschuldpresumptie niet van toepassing is op de Wet Bibob. Uit een belangrijke uitspraak van de Afdeling uit 2015 blijkt dat de onschuldpresumptie in een Bibob-procedure kan worden geschonden. De gevolgen van deze uitspraak voor de Bibob-praktijk zijn beperkt. Lees verder:

 

Benny van der Vorm verzorgt op Donderdag 2 juni 2016 de Cursus Wet Bibob. Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^