De punitieve handhaving van de omgevingswet

Op 16 juli 2014 is het voorstel van de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Verschillende wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving worden geheel of gedeeltelijk in deze wet geïntegreerd. De wetten en delen van wetten die de Omgevingswet zal vervangen, hanteren niet allemaal dezelfde handhavingsinstrumenten. Dat geldt ook voor de punitieve handhaving. Zowel het strafrecht als de bestuurlijke boete speelt een rol. Dit boek vormt de neerslag van een onderzoek naar de vraag hoe de punitieve handhaving van voorschriften die bij of krachtens de Omgevingswet gesteld worden, vorm kan worden gegeven. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Praktische Informatie

  • ISBN: 9789462510784
  • Auteur: prof. mr. H.E. Bröring, mr. M.E. Buwalda, mr. dr. drs. A.A. van Dijk, prof. mr. B.F. Keulen, mr. A. Postma
  • Aantal pagina's: 648

 

Bestel hier het boek via Uitgeverij Paris.

Print Friendly and PDF ^