De publieke schandpaal in het milieurecht

Mr. C.A.H. van de Sanden
M en R 2011/137


"Een bespreking van de juridische mogelijkheden en beperkingen van naming and shaming in het milieurecht. Naming and shaming is de afgelopen jaren voor veel bestuursorganen een al maar populairder handhavingsinstrument geworden. Het gebeurt steeds vaker dat bevoegde gezagen van verschillende pluimage inspectierapporten en sanctiebesluiten actief openbaar maken voordat enige rechterlijke toetsing hiervan heeft plaatsgevonden.‘Naming and shaming’ is in de ogen van toezichthouders en handhavers een belangrijk middel om — potentiële — overtreders weer in het rechte spoor te krijgen dan wel te houden. De achterliggende gedachte daarbij lijkt te zijn dat het publiekelijk te kijk zetten van veronderstelde overtreders daarbij behulpzaam is. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische houdbaarheid van het gebruik van de publieke schandpaal in het milieurecht."
Print Friendly and PDF ^