De gevolgen van een niet zorgvuldig uitgevoerd geluidsonderzoek

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt regelmatig over het al dan niet zorgvuldig uitvoeren van een geluidsonderzoek bij besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit leidt tot verschillende uitkomsten. Hier wordt ingegaan op een uitspraak waarin het college van burgemeester en wethouders tot driemaal toe wordt teruggefloten, omdat een geluidsonderzoek gebrekkig is en zodoende niet ten grondslag kan worden gelegd aan het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning ter legalisering van een illegale serre bij een café. De eigenaar van het tegenovergelegen woon-winkelpand stelt beroep in tegen de verleende vergunning, omdat hij ernstige geluidsoverlast ervaart en stelt dat zijn belangen onvoldoende zijn meegewogen. Hij laat een contra-expertise uitvoeren om aan te tonen dat het geluidsonderzoek namens het college gebreken vertoond. De rechtbank heeft vervolgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) om een deskundigenbericht verzocht.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^