Artikel: Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: beginselen en uitgangspunten

Niettegenstaande de grote ontwikkelingen op het strafvorderlijk terrein sinds de invoering van het huidige Wetboek van Strafvordering in 1926 staan de belangrijkste beginselen nog altijd overeind. Toch ziet dat de strafvordering nu er wezenlijk anders uit dan in 1926. De rol van de rechter is veranderd en er is brede aandacht voor de rechtspositie van ook andere procesdeelnemers dan de verdachte. De inhoud van de wet staat onder invloed van verdragsrecht en Unierecht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^