Makkelijker lakken met de Wob

Het beoordelen van documenten naar aanleiding van een WOB-verzoek kan nogal wat werk op leveren. Dat vele werk is alleen geen reden om informatie niet openbaar te maken. Het beoordelen van documenten en het lakken van onderdelen daaruit moet dus gebeuren. Recent werd in een blog al melding gemaakt van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) waarbij zij een eerdere lijn in de rechtspraak – over het beoordelen van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten van intern beraad – nader preciseerde. Opvallend was daarbij dat de feiten die in zo’n document staan al snel kunnen ‘meeliften’ met de persoonlijke beleidsopvattingen. De feiten worden daarmee ook niet openbaar. Een uitspraak van 28 februari jl. wekt de indruk dat de Afdeling een dergelijke manier van beoordelen van documenten breder van toepassing acht. Een bespreking waard.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^