'De accountantsverklaring in het strafproces'

Een onderneming kan ongevraagd betrokken raken in een strafproces, bijvoorbeeld omdat een werknemer gelden heeft verduisterd of de onderneming heeft opgelicht. De onderneming is dan slachtoffer en zal aangifte doen. In zo’n situatie komt het voor dat de verdachte op zitting verwijst naar de accountantsverklaring die afgegeven is bij de jaarrekening. Die verklaring zou duidelijk moeten maken dat er niet gefraudeerd kan zijn, anders was die verklaring niet afgegeven. Dit verweer klinkt voor de leek plausibel. Een deskundige heeft immers de cijfers gecontroleerd, hoe kan dan gefraudeerd zijn? Dit artikel behandelt de complexe praktijk: een accountantsverklaring is geen vrijbrief voor de fraudeur dat er niet gefraudeerd kan zijn.

Dit artikel beschrijft eerst welke soorten accountantsopdrachten er zijn en welke mate van zekerheid deze bieden. Daarna wordt kort ingegaan op de wijze van controleren en de beperkingen die dat met zich meebrengt om fraude ongedetecteerd te laten. Het doel van dit artikel is de lezer bewust te maken dat een accountantsverklaring geen zekerheid biedt dat er niet gefraudeerd is. Dat betekent dat de fraudeur zich niet zomaar op een dergelijke verklaring kan beroepen in het strafproces, maar het betekent ook dat de onderneming er dus niet op kan en mag vertrouwen dat er niet gefraudeerd is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^