'Het bestrijden van uitkeringsfraude: mogelijkheden en moeilijkheden'

De bestrijding van uitkeringsfraude staat sinds een aantal jaren hoog op de politieke agenda. Toch is het beleid gericht op fraudebestrijding niet onomstreden. Zowel links als rechts van het politieke spectrum zijn geluiden te horen dat het beleid misschien wat is doorgeslagen. 

Daarnaast is er in de media veel aandacht voor verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het fraudebeleid. Dat betreft zowel de preventie, als de opsporing, de sanctionering en de terugvordering. Dit artikel richt zich op de rol van gemeenten bij het opsporen van uitkeringsfraude. Een hand- reiking wordt gegeven om verschillen in resultaten tussen gemeenten op te sporen en bespreken enkele bouwstenen voor de vormgeving van succes- volle fraudebestrijding op gemeentelijk niveau.

Lees verder:

Meer weten over de aanpak van uitkeringsfraude? Kom op 29 januari 2015 naar de Cursus Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude. Tijdens deze cursus staan recente ontwikkelingen centraal en komende onder meer de bevoegdheden van de toezichthouders sociale zekerheids- wetgeving en opsporingsambtenaren uitgebreid aan bod. 

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^