Cursus Wwft & Witwassen Donderdag 6 februari 2014 | 3 PO-punten € 199,-

“De preventie van witwassen en financieren van terrorisme is een dynamisch proces. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om door misdaad gegenereerde inkomsten te integreren in de legale economie. Dit noodzaakt tot periodieke aanvulling en aanpassing van wet- en regelgeving”, aldus de toelichting bij de wijzigingen op en aanvullingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, welke wet per 1 januari 2013 ingrijpend is veranderd.

De inkt van de gewijzigde Wwft was echter nauwelijks droog toen op 5 februari 2013 twee, met elkaar samenhangende commissievoorstellen verschenen. Het eerste voorstel ziet op een Vierde Anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn heeft als belangrijkste doel de in februari 2012 overeengekomen aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) in de Europese context toe te passen. Daarnaast stelt de Commissie enkele wijzigingen voor die verder gaan dan de FATF-standaard, mede op basis van een evaluatie van de huidige (3e) Anti-witwasrichtlijn. Het tweede voorstel betreft een voorgenomen herziening van de Verordening (EG) nr. 1781/2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler.

Tijdens deze cursus zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de per 1 januari 2013 gewijzigde Wwft heeft voor de praktijkvoering in de Nederlandse advocatuur. Aan de orde zullen onder meer komen de navolgende onderwerpen:

  • Soorten diensten: toepasselijkheid van de bepalingen uit de WWFT op de advocatuur;
  • Cliëntenonderzoek: vereenvoudigd, standaard en verscherpt;
  • Melding van ongebruikelijke transacties;
  • Gevolgen van niet voldoening aan de verplichtingen.

Ook zal in worden gegaan op de voorgestelde wijzigingen, waarbij de nadruk met name zal liggen op het cliëntenonderzoek, geldovermakingen en sancties.

Een en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Docent: Arjan van den Steenhoven 

Arjan van den Steenhoven is in 1995 afgestudeerd in het civiele recht aan de universiteit Leiden. Sinds 1996 is hij advocaat in Den Haag en met ingang van 2002 verbonden aan Salomons van der Valk Advocaten aldaar. Hij maakt daar sinds 1 januari 2005 deel uit van de maatschap.

Van den Steenhoven voert een zogenoemde klassieke Haagse praktijk met als zwaartepunt ondernemingsrecht, onroerend goedrecht in brede zin en het procesrecht en is specialist op het gebied van civiele cassaties. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten.

Doelgroep: Advocaten, advocaat-stagiaires, bedrijfsjuristen.

Niveau: Verdieping. De cursus is afgestemd op het niveau van beroepsbeoefenaren die in de praktijk te maken kunnen krijgen met de bepalingen van de Wwft.

Praktische Informatie 

Datum & tijd: 6 februari 2014 | 14.00 – 17.15 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Kosten: € 199,- excl. BTW

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving: Klik hier voor de routebeschrijving.

Belangstelling? Klik hier om in te schrijven, of stuur een e-mail naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

Print Friendly and PDF ^