Cursus Trends & Ontwikkelingen in Cybercrime en strafbaarstellingen | Donderdag 12 oktober 2017

Cybercrime ontwikkeld zich razendsnel. Delicten als hacken en de verspreiding van malware wordt in toenemende mate in georganiseerd verband gepleegd en lijkt explosief te groeien. Bovendien is er sprakevan cybercrime met traditionele criminaliteit.

In deze cursus wordt aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in cybercrime. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de strafbaarstelling van cybercrime. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende cybercrimedelicten, zoals computervredebreuk (hacken), de verspreiding van malware en denial-of-service aanvallen. Maar ook wordt er aandacht besteed aan cybergerelateerde criminaliteit, zoals online drugshandel, fraude en witwassen. Daarbij komen ook de nieuwe strafbaarstellingen uit de Wet computercriminaliteit III aan bod.

 

Doelgroep 

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Compliance officers
 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)
 • Leden Rechterlijke Macht
 • Leden Openbaar Ministerie
 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)
 • Medewerkers Belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Adviseurs

 

Docent

Mr. dr. J.J. Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht. Op 10 januari 2017 is Jan-Jaap op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden. 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 12 oktober 2017 | 17.00 - 20.30 uur
Inloop vanaf 16.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 199,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitaal cursusmateriaal
 • Consumpties 

PO-punten: 3 NOvA (juridisch)

 

Print Friendly and PDF ^