Criminologie en bijzonder strafrecht

In deze bijdrage wordt in het kort het onderwerp van dit themanummer van TBS&H geïntroduceerd. In dit redactioneel wordt de invloed en betekenis van de criminologie voor de publiekrechtelijke rechtshandhaving verkend. Daarnaast wordt aan de hand van de verschillende bijdragen aan dit themanummer het speelveld van deze vorm van criminologie verkend.

In het themanummer wordt aan de hand van verschillende bijdragen het terrein van de criminologie verkend dat zich richt op de publiekrechtelijke rechtshandhaving en meer specifiek op de handhaving van het bestuursrecht en het bijzondere strafrecht. Om het gebied van deze tak van sport in kaart te brengen is het noodzakelijk om vast te stellen wat precies dient te worden verstaan onder enerzijds de handhaving van het bestuursrecht en anderzijds de handhaving van het bijzondere strafrecht. De handhaving van het bestuursrecht dient ruim te worden opgevat: het gaat niet uitsluitend om de toepassing van het bestuurlijke sanctie- en maatregelrecht, maar eveneens over het uitoefenen van nalevingstoezicht door toezichthouders. Het bijzondere strafrecht wordt in deze optiek ook ruim uitgelegd. Bijzonder strafrecht is al het strafrecht dat niet is neergelegd in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering, zoals het bepaalde in de Opiumwet en de Wet op de economische delicten. Het gevolg hiervan is dat het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet wapens en munitie ook moet worden aangemerkt als bijzonder strafrecht.

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^