Conclusie AG: zaak belediging gemeenteraadslid Zoetermeer moet over

Parket bij de Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:24

De zaak tegen een gemeenteraadslid uit Zoetermeer die verdacht wordt van het beledigen van een ander gemeenteraadslid, tevens oud-minister van de LPF, moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Taru Spronken de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.

Op 10 juni 2014 plaatste het raadslid, tijdens en na een gemeenteraadsvergadering waarin het andere raadslid zijn steun gaf aan het voornemen van de gemeente om niet akkoord te gaan met de stichting van een Islamitische school in Zoetermeer, een aantal berichten op social media. Het ging onder andere om een bericht met de tekst “in het kader van de problemen benoem ik dus het probleem, discriminatie van een complete geloofsgemeenschap door de racist Nawijn”.

De rechtbank sprak de verdachte vrij omdat de berichten in de context van het politieke debat waren verstuurd. Het gerechtshof in Den Haag kwam tot een veroordeling wegens belediging omdat het hof onder meer van oordeel was dat de uitlatingen van de verdachte niet in het politieke debat waren gedaan maar buiten de raadsvergadering en daarmee buiten de politieke context. De verdachte ging tegen deze uitspraak in cassatie.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Zij is onder meer van mening dat het oordeel van het hof dat de uitlatingen van de verdachte niet zijn gedaan in het politieke debat, dat door het hof is opgevat als ‘binnen de raadsvergadering’, niet begrijpelijk is. Uitgaande van zowel de Nederlandse rechtspraak als de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) over de vrijheid van meningsuiting, heeft het hof een te beperkte uitleg gegeven van wat onder het politieke debat, dat onderdeel is van het publieke debat, moet worden verstaan en wat in dat kader geoorloofd is. De advocaat-generaal vindt dat het hof voor de beoordeling of de uitlatingen toelaatbaar zijn het verkeerde criterium heeft gebruikt zodat de zaak opnieuw behandeld moet worden.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

Lees hier de volledige conclusie.

 

Print Friendly and PDF ^