Civiele schadevergoeding na vrijspraak

Wanneer een verdachte wordt vrijgesproken, regelt het Wetboek van Strafvordering beperkte mogelijkheden om in die situatie geleden schade vergoed te krijgen (voor ondergane voorlopige hechtenis art. 89 Sv en voor advocaatkosten art. 591a).

Naast deze specifieke omschreven schade kan een gewezen verdachte ook andere schade hebben geleden door het handelen van politie en justitie, bijvoorbeeld inkomstenderving. Verhaal daarvan kan via een civiele procedure ex art. 6:162 BW plaatsvinden. Hiertoe heeft de Hoge Raad in het Begaclaim-arrest, aan de hand van vaste jurisprudentie,  twee maatstaven gegeven op grond waarvan recht op schadevergoeding aan een gewezen verdachte in verband met strafrechtelijk optreden van politie en justitie op zijn plaats is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^