De rol van de notaris in het rechtsverkeer & Wwft

Een consequentie van de belangrijke rol die de notaris inneemt in het Nederlandse rechtssysteem, is dat die notaris ook sneller met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in aanraking kan komen. Op grond van die wet dient de notaris onderzoek te doen naar bij transacties betrokken partijen (cliëntenonderzoek), om te voorkomen dat hij bij witwassen betrokken raakt. In een recente zaak, de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 juli 2013, werd een notaris veroordeeld omdat hij zijn onderzoeksplicht op grond van de Wwft niet goed had nageleefd.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^