Celstraf voor oplichting door dakdekker

Rechtbank Midden-Nederland 23 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7654 (niet gepubliceerd) Een 44-jarige man uit Tienhoven is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De rechtbank achtte de man schuldig aan 17 gevallen van oplichting. In 7 andere situaties werd hij vrijgesproken.

De man kwam telkens bij mensen langs om zich aan te bieden als dakdekker, zei dat er gebreken waren aan dak of gevel en drong er op aan dat er vooraf betaald werd. De rechtbank vond dat er niet in alle gevallen sprake was van oplichting. Van strafbare oplichting kan sprake zijn als iemand door het aannemen van een valse hoedanigheid een ander beweegt tot de afgifte van geld. Dat iemand een overeenkomst niet nakomt is op zichzelf geen oplichting.

De rechtbank oordeelde dat de man zijn klanten heeft opgelicht in gevallen waarin hij in het geheel geen werkzaamheden had verricht. Ook in zaken waarin geringe werkzaamheden werden verricht die hij uitvoerde om de indruk te wekken dat al het werk zou worden gedaan, vond de rechtbank dat er sprake was van oplichting. Dat was ook het geval in zaken waarin wel werkzaamheden werden uitgevoerd, maar er geen gebreken waren.

In een aantal zaken heeft de rechtbank vastgesteld dat de dakdekker, of anderen namens hem, substantiële werkzaamheden heeft uitgevoerd. Hoewel de rechtbank twijfelt aan de oprechte bedoelingen van verdachte, kan de rechtbank niet vast stellen dat verdachte van meet af aan niet van plan was de werkzaamheden uit te voeren of dat hij gebreken heeft voorgewend die niet bestaan. In deze zaken werd hij daarom vrijgesproken.

De rechtbank hield er bij het opleggen van de straf onder meer rekening mee dat de verdachte zich meerdere jaren schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Dit heeft bij de slachtoffers tot grote frustratie geleid. Daarbij heeft verdachte tevens het vertrouwen van potentiële klanten in de dakdekkersbranche schade toegebracht. Volgen de rechtbank is bij uitstek in deze branche vertrouwen van klanten van groot belang. Klanten moeten vanwege het ontbreken van expertise kunnen afgaan op de bevindingen van dakdekkers.

 

Print Friendly and PDF ^