Carrouselfraude; lekkende leidingen of dreigende dijkdoorbrak?

Door Mr.dr. R.A. Wolf in Forfaitair 2012/227 “De laatste jaren mag het fenomeen carrouselfraude zich in een toenemende belangstelling verheugen. Of dit komt door een toename van de fraude zelf of een toename in opsporingsaandacht is niet duidelijk. Feit is dat met carrouselfraude op een betrekkelijk eenvoudige manier veel geld kan worden verdiend ten koste van de fiscus. Binnen de EU gaat het hierbij om vele tientallen miljarden per jaar. Hoeveel precies weet niemand. Hoe het ook zij, uiteindelijk is het de belastingbetaler die vele frauduleuze handelsketens subsidieert. In Nederland lijkt de fraude redelijk onder controle, hoewel voortdurende aandacht is geboden. In andere EU-landen is de situatie minder rooskleurig.”

Wolf gaat in zijn artikel in op de verschillende verschijningsvormen van carrouselfraude.

In zijn optiek is een fundamentele oplossing “het koppelen van het recht op aftrek van een afnemer aan de betaling van de betreffende BTW door de leverancier aan de fiscus. De Belastingdienst geeft alleen de btw terug die zij van de leverancier heeft ontvangen. De weeffout in het huidige stelsel, ook aftrek als de BTW niet is voldaan, wordt dan hersteld.”

Wolf komt tot de conclusie dat carrouselfraude een fenomeen is dat de voortdurende aandacht van overheden en het bedrijfsleven verdient. “Zonder fundamentele herziening blijft het huidige btw-stelsel namelijk een voedingsbodem voor deze vorm van fraude. In korte tijd kunnen hele markten geïnfecteerd raken en gaan substantiële belastinginkomsten teloor. Verhoogde dijkbewaking blijft dan ook geboden.”

 

Lees het volledige artikel na in Forfaitair 2012/227.

Print Friendly and PDF ^