Brigadier van politie heeft zich schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim en heeft zich laten omkopen

Rechtbank Utrecht 3 april 2013, LJN BZ6218

Verdachte heeft in zijn hoedanigheid als brigadier van politie zich schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim en heeft zich laten omkopen. Al dan niet tegen betaling heeft hij informatie uit politiesystemen opgevraagd en deze informatie doorgespeeld aan derden.

De rechtbank rekent het verdachte bovendien zwaar aan dat hij op geen enkel moment er blijk van heeft gegeven het laakbare en de ernst van de door hem gepleegde feiten in te zien.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^