Strafvervolging in zaak met vervalste rechtsbijstandsvergoedingen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft besloten dat een voormalig Groninger advocaat zich voor de rechter moet verantwoorden in verband met het veelvuldig valselijk invullen van aanvraagformulieren voor rechtsbijstand, zogenaamde toevoegingen.

Verdenking

Het verwijt is dat de verdachte in de jaren 2007 tot en met 2009 meermalen namen van kantoorgenoten op de aanvraagformulieren invulde, terwijl die nooit bij een zaak betrokken waren geweest. Op deze manier werd het voor de verdachte geldende maximum van 250 toevoegingen per jaar omzeild en keerde de Raad voor Rechtsbijstand aan het advocatenkantoor van verdachte de toevoegingsgelden uit. De verdachte was in die tijd één van de maten van het kantoor. De strafzaak tegen de voormalig Groninger advocaat zal behandeld worden voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Noord-Nederland. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld.

Een andere verdachte

Een andere verdachte die toen als advocaat werkzaam was op het kantoor en die er ook van wordt verdacht dergelijke aanvraagformulieren te hebben vervalst, zal niet worden vervolgd. Hij heeft met de Raad voor Rechtsbijstand een terugbetalingsregeling getroffen. Tevens speelt mee dat hij destijds geen leidende rol heeft gespeeld in de fraude. De zaak is dan ook voorwaardelijk geseponeerd. Mocht de man zich in de komende twee jaren toch schuldig maken aan soortgelijke - en of ernstige delicten dan kan het alsnog tot strafvervolging leiden.

Transactie

Het advocatenkantoor heeft volgens het Openbaar Ministerie destijds mede geprofiteerd van de vergoedingen die ten onrechte werden uitgekeerd en zich volgens het OM in ieder geval schuldig gemaakt aan (schuld)heling. Met dit kantoor is inmiddels een schikking overeengekomen ter hoogte van € 20.000, - Hiermee is een verdere gang naar de rechter voorkomen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^