Boekhouder maakt valse salarisspecificaties en een valse arbeidsovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 27 november 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:9714

Verdachte heeft als financieel en juridisch adviseur van medeverdachte vijf salarisspecificaties valselijk opgemaakt, terwijl er geen sprake was van een werkgever-werknemerrelatie en niet daadwerkelijk het op de salarisspecificaties vermelde salaris werd betaald. Door het tonen van deze salarisspecificaties heeft medeverdachte een pand gehuurd en een lening verkregen.

Door de raadsman van verdachte is betoogd dat het feit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, omdat er wel degelijk sprake was van salarisbetalingen, althans de verdachte in de gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat er sprake was van salarisbetalingen. Dit blijkt volgens de raadsman onder andere uit alle stukken die medeverdachte aan de verdachte heeft overgelegd en de omstandigheid dat verdachte de belastingdienst heeft gebeld. Voor zover een en ander met betrekking tot de belastingaangifte nog geregeld moest worden, ging de verdachte ervan uit dat dit zou gebeuren na de terugkomst van medeverdachte uit Nigeria.

De rechtbank overweegt als volgt. Een salarisspecificatie is in het maatschappelijk verkeer een geschrift dat mede dient tot het bewijs van het bestaan van (de verplichting tot) periodieke betalingen van een werkgever aan een werknemer uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. Op het moment dat de onderwerpelijke salarisspecificaties in 2010 zijn opgemaakt, was van periodieke betalingen door de stichting aan werknemer (medeverdachte) geen sprake. Uit de gegevens van de belastingdienst en de sociale dienst volgt dat medeverdachte geen inkomen heeft opgegeven, maar wel een (sociale) uitkering ontving. Hiervan waren zowel medeverdachte als verdachte op de hoogte. Desondanks zijn deze salarisspecificaties opgemaakt met het voor medeverdachte en verdachte bekende doel om MVM Wonen te bewegen een huurovereenkomst met de stichting c.q. medeverdachte aan te gaan.

Aldus handelend heeft verdachte valselijk salarisspecificaties opgemaakt. Dat de verdachte ervan uitging dat medeverdachte in zijn levensonderhoud voorzag met gelden afkomstig van de stichting en mogelijkerwijs veronderstelde dat op enig moment wel salarisbetalingen zouden gaan plaatsvinden, doet daar niet aan af.

Verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uur.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^