Bewezenverklaring terroristisch oogmerk

Rechtbank Breda 5 februari 2013, LJN BZ0603 Verdachte heeft een groot aantal racistische en bedreigende berichten op Twitter geplaatst. Deze berichten waren gericht tegen een groot deel van de bevolking. De rechtbank heeft bekeken of het bewijs van het bestanddeel terroristisch oogmerk kan worden afgeleid uit objectieve feiten en omstandigheden, waaronder de aard van de bedreiging en de omvang van de beoogde gevolgen daarvan. De bedreigingen zijn voldoende concreet en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Voorts acht de rechtbank van belang dat het om een groot aantal zogenaamde tweets gaat, die op een openbaar medium zijn geplaatst.

Bewezen wordt verklaard dat verdachte geprobeerd heeft een grote groep personen te bedreigen met een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 285, derde lid Sr.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 93 dagen, waarvan 80 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^