'Bestuurlijke sancties in de greep van het fundamentele recht op eigendom'

 

Bestuursorganen kunnen zonder tussenkomst van de rechter bestuurlijke sancties opleggen. De zwaarte van deze sancties is in enkele decennia fors toegenomen. Dat geldt in de eerste plaats voor de bestraffende maatregel van de bestuurlijke boete, maar ook veel herstelsancties zijn in kracht toegenomen. Naast de bestuurlijke boete zijn er ook sancties die door een leedtoevoegend element als punitief zijn te kenschetsen en daarmee niet of niet langer het karakter dragen van een niet bestraffende sanctie gericht op het herstel van een rechtmatige toestand. Is sprake van een punitieve sanctie, dan heeft het bestuursorgaan een reeks rechtswaarborgen te eerbiedigen.

Lees verder:

 

De auteur van dit artikel behoort tot een van de sprekers van de Cursus Wet Bibob, die zal plaatsvinden op donderdag 23 april 2015. Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^