'Bestrijding van faillissementsfraude insolvent?'

Op 26 november 2012 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het wetgevingsprogramma 'Herrijking Faillissementsrecht' aangekondigd. Binnen dit ambitieuze programma is (en wordt nog steeds) gewerkt aan zes wetsvoorstellen. een van deze wetsvoorstellen betreft het wetsvoorstel 'herziening strafbaarstelling faillissementsfraude'. Dit wetsvoorstel is op 24 juli 2013 in consultatie gebracht en bevat bepalingen tot verbetering van de strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht, herziening van de bankbreukbepalingen en uitbreiding van de strafbaarstelling van laakbaar handelen.

  • Bestrijding van faillissementsfraude insolvent? door A.A. Feenstra en G.M. Boezelman in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht nr. 6/7 - oktober 2013
Print Friendly and PDF ^