Bestraffing van de overheid: stand van zaken sinds 2010

Bestraffing van de overheid door de overheid is aan belangrijke beperkingen onderworpen. Sinds de beroemde Volkel- en Pikmeer-arresten geniet de overheid (gedeeltelijke) immuniteit. Sinds 2010 hebben zich enkele belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan op dit terrein, zowel waar het betreft wetgeving als rechtspraak. Waar het betreft wetgeving gaat dit om het uiteindelijk sneuvelen van het jarenlang hangende initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van immuniteit in de Eerste Kamer eind 2015. Op het terrein van de rechtspraak betreft dit een aantal recente uitspraken waarin de Volkel en Pikmeer-lijn wordt toegepast en bevestigd, uitspraken van hof en Hoge Raad inzake het al dan niet vervolgen van de Minister van Financiën voor een ambtsmisdrijf (dit naar aanleiding van een aangifte van de president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden), alsook de toenemende betekenis van het EVRM. Dit laatste zal gevolgen hebben voor de mogelijkheid van toepassing van de Volkel- en Pikmeer-lijn in de toekomst.

Lees verder:

 

Meer weten over de strafrechtelijke immuniteit van de overheid? Kom dan op vrijdag 1 december 2016 naar het Congres Milieustrafrecht: Trends & Toekomstige Ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^