Beslissingen in de Klimop-zaak

Het hof Amsterdam heeft afgelopen woensdag in de zaken van verdachten in de Klimop-zaak beslissingen genomen op getuigenverzoeken en verzoeken tot inzage in en/of voeging van stukken. Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0220

 • Het hof wijst af het verzoek tot het horen van getuige 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 als getuige.
 • De verdediging heeft op 17 december 2012 verzocht om inzage in de dataroom. Het hof verstaat dit verzoek als ingetrokken - en zal daar dan ook niet (meer) op beslissen - aangezien de advocaat-generaal reeds ter terechtzitting heeft laten weten dat dit verzoek geen probleem vormt.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0221

 • Het hof wijst af het verzoek tot inzage in de FIOD-journaals;
 • Wijst af het verzoek tot het horen van getuige 1, 6, 7, 8, 9 en 10, 16, 17, 11, 12, 13, 14 en 15;
 • Wijst af het verzoek tot het benoemen van betrokkene 1 tot deskundige en het verzoek tot het benoemen van een computerdeskundige;
 • Wijst af het verzoek tot het verzoek tot het verrichten van een forensisch medisch, psychologisch en psychiatrisch onderzoek bij de verdachte;
 • Wijst af het verzoek tot de mogelijkheid tot aansluiting bij toegewezen getuigenverzoeken en onderzoekswensen in de zaken van de medeverdachten;
 • Verzoekt het OM het ertoe te geleiden dat door de verbalisanten getuige 16 en 17 een aanvullend proces-verbaal zal worden opgemaakt, waarin in ieder geval wordt ingegaan op volgend citaat uit het proces-verbaal van de zitting van 24 maart 2011. “Bij de eerste verhoren was geen advocaat aanwezig. Ik kreeg te horen dat ik mij op mijn zwijgrecht mocht beroepen. Ik vroeg waarom ik verhoord werd en kreeg te horen dat dit in verband met valse facturen was. Vanuit medeverdachte heb ik verstand van kantoorefficiency. Mij werd voorgehouden dat facturen in te delen zijn in valse en goede en dat er een grijs gebied bestaat. Ik heb uitgelegd dat ik in mijn leven eerder 30.000 dan 20.000 facturen heb gestuurd in verband met bemiddeling tussen importeurs en eindgebruikers. Ik heb de beschikking over 200 tussenpersonen/dealers. Deze tussenpersonen leveren orders en ik maak vervolgens een factuur op met factuuromschrijving “bemiddeling”. Mij werd door degenen die mij verhoorden voorgehouden dat de facturen vals zijn als ik niet precies op de factuur zet wat ik heb gedaan. Al mijn 30.000 facturen zijn dan vals. In deze context moet u mijn antwoorden op de vragen van de verhoorders zien.” 
 • Verder dienen de verbalisanten in het aanvullend proces-verbaal aan te geven wat zij precies met de verdachte hebben besproken, wat zij hebben gevraagd en wat er in hun herinnering toen is gebeurd. De raadsman kan daartoe, via het openbaar ministerie, schriftelijk aanvullende vragen stellen die op deze punten betrekking hebben.
 • Wijst toe het verzoek tot het horen van getuige 2, 18, 19, 3, 4, 5 en 20 als getuige. Deze getuigen zullen op een nader te bepalen terechtzitting worden gehoord;
 • Beveelt de oproeping van de getuige 21 tegen een nader te bepalen terechtzitting;
 • Geeft opdracht aan het OM het ertoe te geleiden dat de reclassering een voorlichtingsrapport omtrent de verdachte zal opmaken.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0223:

 • Het hof wijst af het verzoek tot inzage in de kast van betrokkene 1, de TPO-verslagen en de controledossiers van de Belastingdienst;
 • Wijst af het verzoek tot voeging van opgenomen OVC-gesprekken en getapte telefoongesprekken;
 • Wijst af het verzoek tot het horen van getuige 6, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 als getuige;
 • Wijst toe het verzoek tot het horen van getuige 7, 8, 9 en 11 als getuige. Deze getuigen zullen op een nader te bepalen terechtzitting worden gehoord.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0224

 • Wijst af het verzoek tot het horen van getuige 1-6 en getuige 8 als getuige.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0225

 • Het hof wijst de getuigenverzoeken ten behoeve van de getuigen getuige 1 en getuige 2 toe, nu dit in het belang van de verdediging is. Deze getuigen zullen op een nader te bepalen terechtzitting worden gehoord;
 • Wijst af het verzoek tot het horen van getuige 3 als getuige.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0226

 • Het hof wijst af het verzoek tot inzage in de FIOD-journaals;
 • Wijst af het verzoek tot het horen van getuige 5, 10, 11, 12, FIOD-verbalisanten 1020 en 1001, getuige 16, 17, 3, 4 en 2 als getuige;
 • Wijst af het verzoek tot het benoemen van betrokkene 1 tot deskundige en het verzoek tot het benoemen van een computerdeskundige;
 • Wijst af het verzoek tot het verzoek tot het verrichten van een forensisch medisch, psychologisch en psychiatrisch onderzoek bij de verdachte;
 • Wijst af het verzoek tot de mogelijkheid tot aansluiting bij toegewezen getuigenverzoeken en onderzoekswensen in de zaken van de medeverdachten;
 • Verzoekt het openbaar ministerie het ertoe te geleiden dat door de verbalisanten getuige 16 en getuige 17 een aanvullend proces-verbaal zal worden opgemaakt, waarin in ieder geval wordt ingegaan op het eerder vermeldde citaat uit het proces-verbaal van de zitting van 24 maart 2011;
 • Verder dienen de verbalisanten in het aanvullend proces-verbaal aan te geven wat zij precies met de verdachte hebben besproken, wat zij hebben gevraagd en wat er in hun herinnering toen is gebeurd. De raadsman kan daartoe, via het openbaar ministerie, schriftelijk aanvullende vragen stellen die op deze punten betrekking hebben;
 • Wijst toe het verzoek tot het horen van getuige 6, 8, 19, 7, 8, 9 en 20 als getuige. Deze getuigen zullen op een nader te bepalen terechtzitting worden gehoord;
 • Beveelt de oproeping van de getuige 21 tegen een nader te bepalen terechtzitting.

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2013, LJN BZ0228

Van deze uitspraak zijn geen details beschikbaar.

 

Print Friendly and PDF ^